De biest wordt verzameld in de melkstal. Een pasgeboren lam krijgt 10% van het lichaamsgewicht biest.

Dat krijgen ze snel mogelijk nadat ze zijn geboren.

Er kunnen grote verschillen zijn in het geboortegewicht van de lammeren.

Als de lammeren zelfstandig kunnen drinken, krijgen ze een rode stip. 

..